top of page

MARTIN Dofinansowanie

Odnawialne Źródła Energii dla Twojej Firmy w Polsce

Zależy nam na tym, aby nasze rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby firm w Polsce. Dlatego chcemy zapewnić Państwu informacje na temat dostępnych programów dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Dofinansowanie dla Fotowoltaiki:

Odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również stanowią ekonomiczne rozwiązanie, pozwalając obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Polsce istnieją różne programy dofinansowania, które wspierają firmy w inwestycjach w fotowoltaikę. Przykładowe programy to:

  • Program "Mój Prąd": Jest to program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który oferuje dofinansowanie na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych dla osób prywatnych . Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty zakupu paneli, jak i ich montażu w kwocie 6000 zł 

  • Program Mój Prąd 5.0: obejmuje również dofinansowanie magazynów energii do 50% kosztu magazynu ale nie więcej niż 16000 zł. + dodatkowe 1000 zł do Paneli 

  • Program Mój Prąd 6.0: W 2024 zostanie ogłoszona nowa edycja tego programu Mój Prąd 6.0

  • Fundusze Europejskie: W ramach różnych programów finansowanych przez Unię Europejską istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na projekty związane z energią odnawialną. Firmy mogą skorzystać z funduszy przeznaczonych na rozwój fotowoltaiki.

  • Dotacje lokalne: W niektórych regionach Polski istnieją lokalne programy dofinansowania, które wspierają inwestycje w fotowoltaikę. Warto skonsultować się z samorządem lokalnym lub poszukać informacji na stronach internetowych regionalnych instytucji wspierających odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie dla Pomp Ciepła:

Pompy ciepła są efektywnym i ekologicznym sposobem na ogrzewanie budynków. Istnieją również programy dofinansowania, które wspierają inwestycje w pompy ciepła. Przykładowe programy to:

  • Program "Czyste Powietrze": Jest to program prowadzony przez NFOŚiGW, który oferuje dotacje na zakup i instalację pomp ciepła. Program ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

  • Fundusze Europejskie: Podobnie jak w przypadku fotowoltaiki, fundusze europejskie mogą być wykorzystane na inwestycje w pompy ciepła. W ramach różnych programów unijnych istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na rozwój

bottom of page